Huisstijl ontwerp

Onze werkwijze is open, betrokken, uitdagend en effectief. Bij de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl of website fungeren wij graag als sparringspartner voor uw onderneming.

Door uw logo en daar uit afgeleide elementen op een consequente manier in al uw communicatiemiddelen te verwerken, zorgen wij voor herkenbaarheid en een duidelijke identiteit. Uw huisstijl benadrukt in een oogopslag de identiteit van uw organisatie bij de visuele communicatie met uw (toekomstige) klanten. Het is van belang dat huisstijl ontwerp herkenbaar, eenduidig en passend is bij uw onderneming en hetgeen u richting de markt uit wilt stralen. Uw klant moet u door het zien van uw logo en huisstijl in positieve zin kunnen herkennen, en juist uw logo moet hem goed bij blijven.

Hoe onderscheidend is uw organisatie?